Superračunalo Bura u nastavi

In News by admin

Superračunalo Bura je na raspolaganju i studentima Sveučilišnog odjela za informatiku. Uporabom programskih paketa za paralelizaciju na CPU i GPU procesorima, student su imali priliku napisati kod i pokrenuti ga na superračunalu.