Predaja prijave za projekt CEKOM – centar kompetencija za pametne gradove

In News by admin

Centar za napredno računanje i modeliranje je partner u projektu CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove. Nakon uspješno provedene prve faze prijave, objedinjena je i predana dokumentacija za prijavu u sklopu druge faze.