Centar za napredno računanje i modeliranje,
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 2,
51000 Rijeka, Hrvatska
URL: http://cnrm.uniri.hr
E-mail: cnrm@uniri.hr