Održana radionica Interreg InnoHPC

In News by admin

29.9.2017 održana je radionica u sklopu projekta Interreg InnoHPC. Polaznicima su predstavljene mogućnosti superračunala Bura te programskog paketa Hyperworks. Zaposlenici kompanije Altair Engineering, vlasnika Hyperworks paketa, ujedno su predstavili i …

Izaslanstvo Europske investicijske banke posjetilo Centar

In News by admin

Izaslanstvo sačinjeno od predstavnika Europske investicijske banke i Ministarstva financija je u sklopu evaluacije projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“, skraćeno RISK,  posjetilo i podatkovni centar u …

Superračunalo Bura u nastavi

In News by admin

Superračunalo Bura je na raspolaganju i studentima Sveučilišnog odjela za informatiku. Uporabom programskih paketa za paralelizaciju na CPU i GPU procesorima, student su imali priliku napisati kod i pokrenuti ga …

Posjet zaposlenika Centra konferenciji InTech u Pragu

In News by admin

Zaposlenici Centra za napredno računanje i modeliranje prisustvovali su konferenciji InTech. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci je već dulje vrijeme jedan od suorganizatora konferencije na kojem znanstveno osoblje cijelog sveučilišta …

Otvoreni dani sveučilišnih odjela

In News by admin

U sklopu otvorenih dana sveučilišnih odjela, Centar za napredno računanje i modeliranje je demonstrirao mogućnosti superračunala Bura i opreme za 3D skeniranje. Za dodatna pitanja na raspolaganju su bili zaposlenici …