Superračunalo Bura u nastavi

In News by admin

Superračunalo Bura je na raspolaganju i studentima Sveučilišnog odjela za informatiku. Uporabom programskih paketa za paralelizaciju na CPU i GPU procesorima, student su imali priliku napisati kod i pokrenuti ga …

Posjet zaposlenika Centra konferenciji InTech u Pragu

In News by admin

Zaposlenici Centra za napredno računanje i modeliranje prisustvovali su konferenciji InTech. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci je već dulje vrijeme jedan od suorganizatora konferencije na kojem znanstveno osoblje cijelog sveučilišta …

Otvoreni dani sveučilišnih odjela

In News by admin

U sklopu otvorenih dana sveučilišnih odjela, Centar za napredno računanje i modeliranje je demonstrirao mogućnosti superračunala Bura i opreme za 3D skeniranje. Za dodatna pitanja na raspolaganju su bili zaposlenici …

Stigla je Bura

In News by admin

20.10.2015. Superračunalo Bura Sveučilišta u Rijeci

Potpisan ugovor

In News by admin

24.06.2015. potpisan je ugovor za nabavku visoko učinkovitog računalnog okružja, između Sveučilišta u Rijeci i zajednice ponuditelja SmartIS.