Interreg InnoHPC radionica Centra za napredno računanje i modeliranje: Superračunala za razvoj inovacija

  • Petak 29. rujna 2017.
  • Kampus Sveučilišta u Rijeci, zgrada sveučilišnih odjela (Radmile Matejčić 2)

Raionica je dio Interreg InnoHPC projekta čiji je cilj učiniti superračunalnu infrastrukturu dostupnijom malim i srednjim poduzećima, kako bi se ubrzao razvoj i inovacije. U kasnijem stadiju projekta predviđen je i razvoj regionalnog HPC laboratorija za jednostavniji pristup superračunalnoj infrastrukturi. Ovom radionicom poduzetnici i svi zainteresirani sudionici saznati će prednosti i načine korištenja superračunala kao sredstva za razvoj inovacija.

Priče o uspjehu
Predavači će prezentirati primjere iz poslovanja gdje su uporabom superračunalne infrastrukture skratili vrijeme razvoja proizvoda ili usluge. Predavanja će dati odgovore na pitanja poput isplativosti ulaganja u napredne programske pakete, najma superračunalne i druge ICT infrastrukture uz osvrt na konkurentnost i poslovanje. Priče o uspjehu će biti prezentirane od strane renomiranih inozemnih i domaćih tvrtki.

Radionica
Radionicom je predviđeno pokazati korištenje superračunalnih aplikacija u svrhu industrijskog istraživanja i razvoja novih proizvoda. Zaposlenici Centra za napredno računanje i modeliranje u suradnji sa inženjerima iz Altaira demonstrirali bi mogućnosti programskog paketa Hyperworks. Radionica bi bila zanimljiva inženjerima koji su zaposleni na poslovima istraživanja i razvoja te znanstvenom osoblju sveučilišta.