Bura_logo

Superračunalo Bura

Superračunalo Bura zasniva se na hibridnoj računalnoj arhitekturi koja se sastoji od višeprocesorskih i višeračunalnih sustava. Burin sustav sa velikom količinom dijeljene memorije i procesora sastoji se od 12 TB memorije, 512 procesorskih jezgri i 245 TB lokalnog sustava za pohranu. Višeračunalni sustav se sastoji od grozda računala kojeg čine 288 računalna čvora koji zajedno imaju ukupno 6912 procesorskih jezgri. Svaki pojedini čvor ima 64 GB memorije i 320 GB diskovnog prostora odnosno računalni čvorovi zajedno imaju ukupno 18 TB memorije i 95 TB diskovnog prostora. Osam čvorova se sastoji od dvostrukih ubrzivača baziranih na grafičkim karticama opće namjene. Čvorovi se direktno hlade toplom vodom, a međusobno su povezani sa neblokirajućim interkonekcijama velike brzine i propusnosti te niske latencije. Središnji sustav za pohranu podataka ima kapacitet 1 PB, a sustav za arhivu podataka se sastoji od tračne knjižnice kapaciteta 2,5 PB. Za vizualizaciju rezultata kompleksnih računalnih aplikacija koristi se sustav za HPC vizualizaciju visoke razlučivosti. Superračunalo Bura se prema TOP500 listi najbržih računala na svijetu, iz studenog, 2015. godine, nalazi na 441 mjestu.

 

Podatkovni centar

Podatkovni centar u kojem je smješteno superračunalo Bura površine je 100 m2. Instalacija napajanja je snage 250 kW. Ugrađeni su uređaji za neprekidno napajanje (UPS) snage 2 x 200 kVA koji osiguravaju autonomiju rada superračunala od 20 minuta. Sustav hlađenja je napravljen od dva podsustava koji su 100% redundantni:

• Sustav tople vode za direktno hlađenje računalnih čvorova (4x DLC ormar)
• Sustav hladne vode za hlađenje ostalih komponenti i četiri klima ormara podatkovnog centra.
Sustav tople vode priprema vodu za hlađenje 4 ormara računalnih čvorova u režimu 35/40 °C. Sustav regulira konstantnu temperaturu ulazne vode 35 °C sa troputnim regulacijskim ventilom i hidrauličkom skretnicom koja amortizira veće promjene u temperaturi dolazne vode.

Sustav hladne vode priprema vodu za hlađenje 4 klima ormara u prostoru podatkovnog centra u režimu 10/15 °C. Dva klima ormara su stavljeni u red sa ormarima superračunala. Na stražnjoj strani izrađena je topla zona u kojoj je temperatura zraka veća od 35 °C. Vrući zrak ulazi u klima ormar koji ga ohladi na podešenu temperaturu od 24 °C. Ostala dva klima ormara upuhuju hladni zrak u dupli pod za hlađenje UPS-a i imaju sustav za održavanje vlažnosti prostorije. Ormari su u 100% redundanciji.
Sustav tople vode ima dva rashladnika vode od 127 kW, sustav hladne vode ima dva rashladnika od 87 kW. Ukupni kapacitet hlađenja podatkovnog centra je 210 kW te dodatnih 210 kW u redundanciji. Oba sustava imaju mogućnost u freecooling načinu rada. Sustav tople vode do 27 °C vanjske temperature jer je ulazna voda za hlađenje superračunala 35 °C. Računalni čvorovi se hlade veći dio vremena u godini, ovisno o vremenskim uvjetima, na freecooling-u (bez aktivnog hlađenja do vanjske temperature od 27 °C). Prebacivanje iz prinuđenog hlađenja u freecooling hlađenje se radi automatski, kad su ispunjeni uvjeti za jedno ili drugo za svaki sustav odvojeno.

Sustav hlađenja radi sa 10 crpki, 16 motornih zaklopki i jednim motornim troputnim ventilom. Sustav je u potpunosti automatiziran i kontroliran. U sustav je ugrađeno 45 releja, preko 110 različitih senzora na digitalnim i analognim ulazima i izlazima, a sva aktivna oprema je spojena i putem Modbus protokola.
PUE faktor podatkovnog centra je 1,24. PUE faktor je izmjeren pri testiranju superračunala kod 100% opterećenja pri čemu je sustav tople vode bio na freecooling-u, a sustav hladne vode u prinuđenom hlađenju.