Projekt „National Competence Centres in the Framework of EuroHPC“ – EuroCC, u okviru kojeg se uspostavlja Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi, obilježio je prvu godinu rada na uspostavi mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU).

Sveučilišni računski centar (Srce), kao jedan od partnera na projektu EuroCC, predvodi konzorcij hrvatskih institucija koji uspostavlja Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (eng., high performance computing, HPC). U ulozi partnera sudjeluju: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB). Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje podršku hrvatskim institucijama u provedbi projekta te osigurava nacionalni udio sufinanciranja projekta.

„Napredna e-infrastruktura, čija je ključna komponenta upravo HPC, doprinosi razvoju moderne znanosti i ključna je za mnoga napredna istraživanja, a postaje i nezaobilazan element ostvarivanju napretka i inovacija društva u digitalnom dobu u kojem jače računalo predstavlja veću konkurentnost. Uspostavom nacionalnog centra kompetencija za HPC i njegovog umrežavanja s ostalim centrima u Europi, izgrađujemo nacionalni okvir znanja i vještina za pomoć znanstvenicima, gospodarstvenicima i javnom sektoru u korištenju HPC-a i povezanih tehnologija. Zajednički cilj članova hrvatskog konzorcija je da uspostava ovog centra bude komplementarna s postojećim i budućim platformama pametne specijalizacije kao i s drugim dugogodišnjim strateškim planovima razvoja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj“, naglasio je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Stručnjaci s partnerskih institucija proveli su aktivnosti uspostave Hrvatskog centra te je započela opsežna identifikacija razine kompetencija za upotrebu računarstva visokih performansi i umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Do sada je najveća potreba unapređenja zabilježena u području pružanja programa edukacija o HPC-u u javnom i privatnom sektoru. Također je utvrđeno da postoji vrlo slaba interakcija s javnim i privatnim sektorom te je u segmentu pružanja programa edukacija javnom i privatnom sektoru o HPC-u potreban dodatan razvoj. Upravo zato Hrvatski centar kompetencija za HPC svoje aktivnosti usmjerava u pripremu i realizaciju sektorski prilagođenih jednodnevnih i dvodnevnih edukacijskih radionica o kojima se redovito objavljuju informacije na web stranicama Centra.

Hrvatski centar kompetencija za HPC je intenzivirao aktivnosti identifikacije malih i srednjih poduzeća koja bi mogla koristiti usluge infrastrukturnih pružatelja HPC usluga s ciljem povećanja uključenosti javnog i privatnog sektora u korištenje HPC tehnologija. Tako su u prvom otvorenom pozivu Obzor 2020 projekta FF4EuroHPC, koji je bio usmjeren na najkvalitetnije eksperimente inovativnih i agilnih malih i srednjih poduzeća, članice Hrvatskog centra kompetencija za HPC pružile savjetodavnu podršku hrvatskim poduzećima u prijavama na taj poziv. Jedan od prijavljenih prijedloga dobio je kroz FF4EuroHPC financijsku potporu te će u potpunosti biti financiran sredstvima EU: radi se o projektnom prijedlogu Multi-head Additive Manufacturing with Optimal HPC Thermal Stabilization (AMOTS) poduzeća Mikrotvornica d.o.o. iz Zagreba.

„U sklopu projekta EuroCC, korisnicima iz 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) omogućava se pristup novim resursima za računarstvo visokih performansi koji se sastoje od sedam superračunala, a nalaze se u državama članicama Zajedničkog poduzeća: LUMI (Finska), Leonardo (Italija), MeluXina (Luksemburg), Vega (Slovenija), Karolina (Češka), Discoverer (Bugarska) i Deucalion (Portugal). Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi pruža podršku svim zainteresiranim korisnicima prilikom prijave za korištenje superračunala izgrađenih u okviru Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi te pomoć prilikom usklađivanja s njihovim uvjetima korištenja. Na taj način, Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi postaje središnje mjesto za koordinaciju nacionalnih inicijativa, a suradnjom s ostalim centrima u državama članicama Zajedničkog poduzeća olakšava svim svojim korisnicima pristup europskom HPC ekosustavu. Informacije o vrstama pristupa tim resursima dostupne su na web stranicama Centra“, rekao je Dobriša Dobrenić, pomoćnik ravnatelja Srca i predsjednik Vijeća konzorcija projekta EuroCC.

Uz pristup europskim superračunalnim resursima, Hrvatski centar kompetencija za HPC pruža informacije o pristupu i resursima nacionalnih pružatelja HPC usluga poput: klastera Isabella (Srce), superračunala Bura (Sveučilište u Rijeci) i drugih.