Main Menu Top Menu
ATOS III Triple Scan je optički 3D mjerni sustav dizajniran kao univerzalno rješenje za različite aplikacije. Kombinacija 3D mjerenja cjelovitih površina i pojedinačnih točaka osigurava potpunu mjernu fleksibilnost i prilagodljivost sustava. Točnost, razlučivost mjerenja i mjerno područje su potpuno prilagodljivi zahtjevima primjene. Modularnost sustava s jedne strane omogućava postizanje najviše rezolucije za vrlo detaljno mjerenje unutar malih mjernih područja (od 38 mm) a s druge strane brzu digitalizaciju velikih objekata s mjernim područjima do 2 m.

U kombinaciji sa sustavom TRITOP, ATOS III Triple Scan postiže visoku lokalnu rezoluciju i kod skeniranja objekata većih od nekoliko desetaka metara. ATOS mjerno ticalo (GOM Touch Probe) ujedinjuje optička i kontaktna 3D mjerenja te omogućuje brza mjerenja bez posebne pripreme, čak i u točkama koje je inače teško izmjeriti, izravnu usporedbu CAD geometrije, mjerenje primitiva, jednostavna mjerenja individualnih točaka i poklapanje u realnom vremenu. 3D skeniranje površine optičkim beskontaktnim sustavom ATOS i taktilna mjerenja mjernim ticalom provode se i analiziraju unutar istog programskog paketa.

Ključne karakteristike:

  • Karakteristična tehnologija plave svjetlosti koja smanjuje utjecaj okolišnog osvjetljenja
  • Triple Scan princip projiciranja i bilježenja podataka koji maksimalno iskorištava sustav 2 kamere 1 projektor
  • Veliki izbor mjernih područja za različite aplikacije i dimenzije komada
  • Mogućnost nadogradnje fotogrametrijskim i/ili automatiziranim sustavom
  • Robustan dizajn senzora spreman za korištenje u automatiziranim proizvodnim uvjetima

 

Materijale ustupila TOPOMATIKA d.o.o.