Main Menu Top Menu
Podatkovni centar u kojem je smješteno superračunalo Bura površine je 100 m2. Instalacija napajanja je snage 250 kW. Ugrađeni su uređaji za neprekidno napajanje (UPS) snage 2 x 200 kVA koji osiguravaju autonomiju rada superračunala od 20 minuta.

Čvorovi se direktno hlade toplom vodom, a međusobno su povezani s neblokirajućim interkonekcijama velike brzine i propusnosti te niske latencije (InfiniBand FDR). Središnji sustav za pohranu podataka ima kapacitet 1 PB, a sustav za arhivu podataka se sastoji od tračne knjižnice kapaciteta 2,5 PB. Za vizualizaciju rezultata kompleksnih računalnih aplikacija koristi se sustav za HPC vizualizaciju visoke razlučivosti.