Main Menu Top Menu
Sustav hlađenja čine dva 100% redundantna podsustava:

  • Sustav tople vode za direktno hlađenje računalnih čvorova (četiri DLC ormara)
  • Sustav hladne vode za hlađenje ostalih komponenti i četiri klima ormara podatkovnog centra.

Sustav tople vode priprema vodu za hlađenje 4 ormara računalnih čvorova u režimu 35/40°C. Sustav regulira konstantnu temperaturu ulazne vode od 35°C s troputnim regulacijskim ventilom i hidrauličkom skretnicom koja amortizira veće promjene u temperaturi dolazne vode.

Sustav hladne vode priprema vodu za hlađenje 4 klima ormara u prostoru podatkovnog centra u režimu 10/15°C. Dva klima ormara su stavljena u red s ormarima superračunala. Na stražnjoj strani izrađena je topla zona u kojoj je temperatura zraka veća od 35°C. Vrući zrak ulazi u klima ormar koji ga hladi na podešenu temperaturu od 24°C. Preostali klima ormari upuhuju hladni zrak u dupli pod za hlađenje UPS-a i imaju sustav za održavanje vlažnosti prostorije. Ormari su u 100% redundanciji.

Sustav tople vode ima dva rashladnika vode od 127 kW, dok sustav hladne vode ima dva rashladnika od 87 kW. Ukupni kapacitet hlađenja podatkovnog centra je 210 kW te dodatnih 210 kW u redundanciji. Oba sustava imaju mogućnost freecooling načina rada. Sustav tople vode radi do 27°C vanjske temperature jer je ulazna voda za hlađenje superračunala 35°C. Računalni čvorovi se hlade veći dio godine, ovisno o vremenskim uvjetima, freecooling režimom rada (bez aktivnog hlađenja do vanjske temperature od 27°C). Prebacivanje iz prinuđenog hlađenja u freecooling hlađenje se radi automatski, kad su ispunjeni uvjeti za jedno ili drugo za svaki sustav odvojeno.

Sustav hlađenja radi s 10 crpki, 16 motornih zaklopki i jednim motornim troputnim ventilom. Sustav je u potpunosti automatiziran i kontroliran. U sustav je ugrađeno 45 releja, preko 110 različitih senzora na digitalnim i analognim ulazima i izlazima, a sva aktivna oprema je spojena i putem Modbus protokola.

PUE faktor podatkovnog centra je 1,24. PUE faktor je izmjeren pri testiranju superračunala kod 100% opterećenja pri čemu je sustav tople vode bio na freecooling-u, a sustav hladne vode u prinuđenom hlađenju.