Main Menu Top Menu
Programski paketi otvorenog koda kao i paketi s licencama u vlasništvu CNRM-a integrirani su kao dio osnovne programske podrške Superračunala. Predinstalirani temeljni programski paketi dostupni korisnicima navedeni su u nastavku:

Programski paketi otvorenog koda

Licencirani programski paketi

 
Instalacija dodatnih paketa
Dodatna se programska podrška može osigurati na zahtjev korisnika. Za instalaciju vlasničkih programskih paketa korisnik mora posjedovati odgovarajuću licencu za rad u superračunalnom okruženju. Općenito, programski paketi moraju biti namjenjeni za Linux te kompatibilni s Red Hat Enterprise Linux 7.

Razvoj programske podrške
Na Sveučilištu u Rijeci djeluju istraživačke skupine koje razvijaju znanstvenu programsku podršku za potrebe vlastitih istraživanja te u okviru projekata razvoja programske podrške, a specijaliziranu za izvođenje na superračunalu. Spomenute grupe djeluju na sastavnicama Sveučilišta: