Main Menu Top Menu
PONTOS je GOM-ov sustav za praćenje pozicioniranja komponenti, preciznog poravnanja na CNC strojevima ili za podešavanje učvršćenja. U kombinaciji s GOM Touch Probe, PONTOS omogućava inspekciju područja koja su optički teška za pristup. Koristeći princip triangulacije, PONTOS analizira komponente različitih veličina – od nekoliko milimetara do nekoliko metara – točka po točku i bez obzira na materijal.

Značajke:

  • Jednostavna priprema uzorka
  • Mjerenje izrazito laganih objekata
  • Brzina snimanja neovisna o broju markera
  • Prilagođeno pokretanje snimanja
  • Snimanje analognih signala
  • Neosjetljivost na okolne uvjete, poput vibracija i promjene osvjetljenja
  • Jednostavno prilagođavanje različitim mjernim područjima i zadacima
Materijale ustupila TOPOMATIKA d.o.o.