Main Menu Top Menu
BURA – Superračunalni resursi u hrvatskoj znanstvenoj zajednici
Prezentacija na 27. HSKIKI konferenciji
Otvoren pristup EuroHPC superračunalima
Radionica – AI Techniques: Advances, Analysis and Applications
Godina dana rada na uspostavi Hrvatskog centra kompetencija za računarstvo visokih performansi
CNRM se pridružuje KLIMOD projektu
POP Webinar
FF4EuroHPC poziv #2
CNRM sudjeluje na EuroCC projektu
Održane HPC radionice na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
COVID-19 istraživanja
Posjet učenika V. gimnazije iz Zagreba
Posjet učenika Obrtničke škole Koprivnica na Otvoreni dan sveučilišnih odjela