Main Menu Top Menu
Akronim:
Trajanje projekta:
Voditelj projekta:
Budžet:
Izvor financiranja:
AOSeR
2021 – 2026
Stefan Ivić
1.454.446,14 HRK
Hrvatska zaklada za znanost

 

Opis: Upotreba bespilotnih letjelica (UAV) u misijama pretraživanja ima brojne prednosti, uključujući manevrabilnost, smanjenje ljudskog rizika, troškovnu učinkovitost opreme i primjenu algoritama kontrole pretraživanja. Potonji pruža prostor za razvoj i korištenje vrhunskih metoda koje mogu uvelike povećati učinkovitost pretraživanja u usporedbi s konvencionalnim pristupima koji koriste jednostavne i obično unaprijed definirane putanje. Nadalje, prilikom pretraživanja nestacionarnog mete, poput osobe koja pluta u moru, razmatranje njegove dinamike kretanja presudno je za uspjeh pretraživanja. U kombinaciji sa već dostupnim sustavima za prepoznavanje, otkrivanje i praćenje vida, UAV sustavi pretraživanja mogu poslužiti kao osnova za razvoj pristupačne praktične tehnologije pretraživanja. Predlažemo da se ispita primjenjivost nove metode pokrivanja područja i sustava detekcije i osjetila na problem pretraživanja u oceanskim okruženjima. Za metodu pokrivanja područja namjeravamo upotrijebiti HEDAC (Heat Equation Driven Area Pokrivanje) metodu koja je razvijena u našem timu i koja se pokazala kao jedan od najnaprednijih algoritama za heterogenu kontrolu više agensa u nestabilnim uvjetima. HEDAC osigurava da se neravnomjerno, nestabilno pokrivanje ciljnog područja postigne provođenjem akcije duž putanje više agenata. Što se tiče agenata za pretraživanje, planiramo koristiti više UAV-ova s ​​heterogenom senzornom opremom i parametrima leta (uglavnom brzina). To će biti UAV-ovi s rotacijskim krilima koji se kontroliraju pomoću prilagođenog kontrolora leta i opremljeni kamerama vizualnog i infracrvenog spektra. Vizualno otkrivanje i robusno praćenje meta (ljudi i GPS plutača) može se postići korištenjem nadziranih ili polu-nesavjesnih dubokih konvolucijskih i ponavljajućih neuronskih mreža. Višeagentni sustavi dinamično su i rastuće područje istraživanja s utjecajem na mnoge druge discipline znanosti i tehnologije. Upravljanje takvim sustavima jedan je od najvažnijih i intrigantnih problema koji se pojavljuju u različitim oblicima, ovisno o primjeni. Jedan od takvih problema kontrole je kontrola pokrivanja područja s više agenata koja se usko odnosi na mnoge stvarne aplikacije u tehnologiji pretraživanja i nadzora. Predložena metodologija za oceansku potragu i spašavanje nudi vrhunski napredak u modernim primjenama s više agenata. Za razliku od sličnih pokušaja istraživanja u ovom polju, algoritam upravljanja HEDAC nudi robusnost, fleksibilnost i učinkovitost temeljenu na prilično jednostavnim temeljnim idejama. Daljnji napredak u kontroli više agensa HEDAC poslužio bi kao značajno poboljšanje u teoriji i metodologiji pretraživanja, ali i u kontroli više agenata općenito. Napredak u kontroli pretraživanja mogao bi biti od koristi u drugim granama inženjerstva, prirodnih ili čak društvenih znanosti. Na primjer, populacija životinja koja se nadgleda i prati radi bilježenja i analize dinamike kretanja u određenim područjima od interesa, kao što su nacionalni parkovi, divljina, uzgoj stoke na otvorenom prostoru. Razmatranje drugih oblika nestacionarnih ciljeva, poput jednostavne procjene ljudskog pokreta u gomili i javnim okupljanjima, moglo bi donijeti poboljšanje cjelokupne javne sigurnosti. Ovo istraživanje nudi nekoliko vrhunskih tema vezanih uz umjetnu inteligenciju i autonomne robotske sustave, što su vrlo plodna područja moderne znanosti. Opravdano je vjerovanje da će svi predloženi članovi tima i suradnici imati koristi od predloženog istraživanja, razvijanjem vještina i stručnosti na visoko prevladavajućem području i postavljanjem osnova za vlastitu karijeru.
 

Partneri:
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci