Main Menu Top Menu
Akronim:
Trajanje projekta:
Voditelj projekta:
Budžet:
Izvor financiranja:
KLIMOD
2020 – 2023
Lado Kranjčević
2.984.039,24 HRK
EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Opis: Provedbom projekta provode se primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model. Računalni model prilagođen je 5 Institut Ruđer Bošković superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim i trasverzalnim područjima.
 

Partneri:
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković