Main Menu Top Menu
Trajanje projekta:
Voditelj projekta:
Budžet:
Izvor financiranja:
2022 – 2023
Tin Matulja
50.000,00 HRK
Sveučilište u Rijeci

 

Opis: U okviru projekta formirati će se metodologija temeljena na reverznom inženjerstvu i digitalnom blizancu za optimizaciju projektiranja i izrade hidrokrila na specijalnim plovnim objektima.
 

Partneri:
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
ALVENTA
BEX
ELCON GERAETEBAU
IIT
Marotti windsurfing