Main Menu Top Menu
Trajanje projekta:
Voditelj projekta:
Budžet:
Izvor financiranja:
2022 – 2023
Lado Kranjčević
50.000,00 HRK
Sveučilište u Rijeci

 

Opis: Unutar ovog projekta predlažemo istraživanje metodologije koja je bazirana na podatkovnoj znanosti za otkrivanje i lokalizaciju curenja koja se temelji na umjetnoj inteligenciji, točnije, na hibridu strojnog učenja i optimizacijskih algoritama.
 

Partneri:
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija