Projekt EDIH Adria predstavljen je na Sveučilištu u Rijeci 23. veljače 2023. Ukupni proračun projekta iznosi 2.645 milijuna eura. Projekt će trajati tri godine s mogućnošću produljenja za dodatne četiri godine, a orijentiran je na sektore zdravlja, mobilnosti i održivog razvoja. Mala i srednja poduzeća imat će priliku uključiti se u besplatne edukacijske programe fokusirane na korištenje i primjenu digitalnih tehnologija, prvenstveno umjetnu inteligenciju i računarstvo visokih performansi. EDIH Adria će omogućiti potpore u iznosu do 50000 eura.

Više informacija moguće je pronaći na stranicama EDIH Adria.