Znanstvenicima koji istražuju virus SARS-CoV-2 te rade na razvitku cjepiva, prevenciji i suzbijanju širenja virusa omogućit će se ubrzan pristup HPC resursima. Svi znanstvenici koji rade na istraživanju COVID-19 ispunjavaju preduvjete za ubrzan pristup računalnim resursima u sklopu Centra za napredno računanje i modeliranje.
 
Uviđajući značaj brzog razvitka strategije i cjepiva za borbu s globalnom pandemijom, CNRM se u suradnji s IRB-om obvezao da će omogućiti brzi i neometani pristup računalnim resursima svim potencijalnim korisnicima. Ovo odluka odnosi se na istraživanja usmjerena ka razumijevanju virusa, razvoju cjepiva i terapija, epidemiološkim istraživanjima, istraživanjima koja predviđaju širenje bolesti te drugim srodnim pristupima čiji je cilj zaustavljanje pandemije.
 
Ukoliko ste zainteresirani za korištenje superračunalnih resursa prijavite se na linku u nastavku.
 

Slike ustupio cdc.gov.